Malaysia merupakan salah satu negara yang majoriti rakyatnya menganut agama Islam. Cik Min yakin rakyat Malaysia sudah begitu sinonim dengan…

Breaking any terms that were set in a contract can be detrimental as the consequences are typically harsh, and that…